Gozdarske storitve

gozdarske storitve

Gozdarske storitve so ključnega pomena, da gozd ohranja trajnost, kvaliteto, pravo vlogo. Vsak gospodar, ki ima v lasti gozd in je gospodaren opravlja gozdarske storitve. Glavno vlogo gozdarskih storitev odigra lesno proizvodnja vloga. Če napišemo konkretneje, to pomeni, da so gozdarske storitve kvalitetno opravljene, če smo iz gozda pridobili čim več lesa. In sicer na gospodovalen način, kar pomeni, da se v gozdu ohranja kvaliteta in da z gozdarskimi storitvami ne rušimo naravnega eko sistema, sistema bivanja živali in rasti, podrasti. Lahko bi rekli, da gozdarske storitve v drugem pomenu pomenijo pomlajevanje gozda.

Gozd pomlajujemo na način, da drevesa, ki imajo izjemno debela debla posekamo, kajti na takšen način se lahko gozd povrne na kvalitetnejšo in kakovostnejšo stopnjo. In samo takšne gozdarske storitve doprinesejo k kakovostnemu lesu čez nekaj let.

Gozdarske storitve lahko opravljamo na vrsto načinov. Zato ločimo med kar petimi vrstami gozdarskih storitev. Ampak izpostavili bomo samo eno vrsto, kajti ta je primerna za gozdarjenje v Sloveniji. Imenuje pa se sproščena tehnika gozdarskih storitev. Zanjo je značilno, da se gozd, kjer se drevesa gojijo na takšen način, čim bolj približa prvotni sestavi in zgradbi gozda. Najbolje je, oziroma gozd je najkvalitetnejši, če spominja na pragozd. Kajti edino takšen gozd zagotavlja optimalno funkcijo.

Ta tehnika gozdarske storitve vključuje večino ukrepov, ki jih vključujejo druge oblike gozdarskih storitev. Pomembno je, da pa so gozdari, ki so vključeni v to tehniko gozdarske storitve izobraženi in visoko usposobljeni. Kajti neznanje in pomanjkanje izkušenj slabo vpliva na gozd, na celotno kvaliteto in bivanje v gozdu, ter pomladitev gozda. Osnova gozdarske storitve je prav tako gozdno gojitveni načrt. Edino s tem načrtom, lahko gozdari spremljajo in opravljajo najrazličnejše nujno potrebne raziskave, da se lahko gozdarske storitve izpeljejo brez komplikacij in nepotrebnih nevšečnosti. Kajti ves čas, se je potrebno prilagajati in odzivati na način, ki je najbolj ustrezen za gozd