Sončna energija je tako zelo pomemben vir energije

Ljudje se včasih res premalo zavedamo, kakšno moč ima sonce oziroma sončna energija in za kaj vse se jo lahko uporabi. Sončno energijo namreč lahko pretvorimo v zelo uporabne in koristne oblike energije. Do sedaj so znani štirje taki načini. Sončna energija se lahko uporabi npr. za direktno ogrevanje stavb ali pa vode, in sicer kar preko sončnih žarkov.  V nadaljevanju jo lahko izrabimo za proizvodnjo električne energije, za pridelavo t. i. biomase, ki poteka s pomočjo fotosinteze, pri tem seveda sodelujejo drevesa, alge… V končni fazi pa tovrstno energijo lahko uporabimo tudi za rast rastlin, ki jih uporabljamo za hrano.

Sončna energija pa se seveda ne pretvarja kar sama po sebi, ampak so za to potrebne posebne naprave, ki nam to omogočajo. Sem uvrščamo sončne celice. Z njihovo pomočjo proizvajamo elektriko. Sončni kolektorji pa poskrbijo za to, da je naša voda segreta. Potem pa so tu še t. i. sončni koncentratorski sistemi, ki proizvajajo elektriko preko toplotne energije.

Sončna energija ima torej ogromno prednosti. Med obratovanjem elektrarn ni izpustov toplogrednih plinov, kar je za naše že tako preveč onesnaženo okolje zelo pomembno dejstvo. V igri so v nadaljevanju izredno nizki obratovalni stroški in pa tiho delovanje sistema, ki ga poganja sončna energija. Tudi to sta dve nadvse pomembni dejstvi, ki štejeta, da se odločimo za izrabo tovrstne energije. V nadaljevanju je dobro, da vemo, da se sončne celice lahko uporabljajo povsod, tudi npr. na zelo odmaknjenih lokacijah …

Obenem pa se moramo zavedati, da je sončna energija nestanovitna, saj je odvisna od sončnega obsevanja, ne pa od trenutnih potreb. Paziti moramo tudi, da nismo na območju, kjer je sončnih dni bolj malo. In kar je najbolj pomembno: na začetku so stroški visoki, toda kasneje se nam zelo hitre vse povrne in obrestuje.