Zamenjava upravnika stavb

V Sloveniji je približno tretjina stanovanj v večstanovanjskih objektih. Okoli 90 odstotkov teh stanovanjskih enot je v zasebni lasti kar pomeni, da moramo imeti sistem, ki skrbi za upravljanje nepremični, ker stavbe ne morejo biti prepuščene na milost in nemilost posameznih etažnih lastnikov. V kolikor potrebujete zanesljivega upravnika vaše stavbe ali v kolikor ste nezadovoljni z obstoječim upravnikom in ga želite zamenjati, izberite upravnika SPL Ljubljana.

V nekaterih stavbah, kjer vladajo dobri sosedski odnosi in kjer vlada skupni interes po ohranjanju stavbe v kateri prebivajo, bi se lahko etažni lastniki sami dogovorili kdaj bodo kaj obnavljali in sami pobrali denar. Žal pa pri večini večstanovanjskih objektih takšni dogovori niso možni, ker je je nemogoče uskladiti vse interese in različen poglede. Poleg tega je potrebno tudi vedeti, da imajo nekateri lastniki dovolj denarja za večje investicijske potrebe, spet drugi pa še nekaj deset evrov mesečno za rezervni sklad in obratovalne stroške niso zmožni plačevati.

Da bi bil trg nepremičnin organiziran in da stavbe ne bi propadale do skrajnosti, predpisuje zakonodaja, da morajo imeti večstanovanjske zgradbe, ki imajo vsaj osem etažnih lastnikov, upravnika. Le-te zbere zbor etažnih lastnikov med podjetji, ki ponujajo storitve upravljanja nepremičnin. Z vzdrževanjem stavb, ki se nanaša tako na redno izvajanje čistilnih del do popravila toplotne črpalke oz. sistema za ogrevanje, se mora zagotavljati sprejemljiva kvaliteta bivanja.

Lastniki stanovanj so dolžni na mesečni ravni plačevati znesek za upravljanje in redna dela, na transakcijski račun rezervnega sklada, ki mora biti ločen, pa sredstva namenjena rezervnemu skladu, ki so namenjena predvsem rednemu zbiranju denarja za večja investicijska dela. Ker so mesečni zneski, ki se vplačujejo razmeroma nizki, se na koncu, ko pride npr. do prenove fasade izkaže, da je sredstev v rezervnem skladu veliko premalo, da bi lahko pokrila celotno investicijo. Ker prihaja do razlike so lastniki stanovanj primorani vzeti kredit. V primeru, ko ima stavba svojega upravnika, se kredit uredi prek upravnika stavbe. Upravnik stavbe je poleg vseh rednih opravil in upravljanja investicij zadolžen tudi za zastopanje etažnih lastnikov pred raznimi upravnimi organi. Upravnik stavbe komunicira prek predstavnika etažnih lastnikov, vsaj enkrat letno pa organizira tudi zbor etažnih lastnikov, kjer se običajno pregledajo rezultati minulega dela, dorečejo redna opravila in naredi načrt za večje investicije (npr. zamenjava strešne kritine in obnova dimnikov).